premium banner
Gavche Gabde 3
Cast
  • Vishal Kamble,Saurabh Hudge,Janhavi Patil,Nandini Patole,,Dayanand Suryawanshi.,Ranjit Acharya, Akshay Patki,,Rahul Nagargoje,Sham Sawant,,Amol Jadhav, Abhishek Chavan,,Balaji Gadade, Ajinkya Jadhav,,Prachi Gitte, Arya Jadhav,
Director

SACHIN PADOLE


  • 5
  • 19 Min
  • Marathi
  • All age

गावातली छोटा डॅान ‘चिंगी’ गोट्याने आणलेलं बिस्कीट हिसकावुन घेते, आणि गज्या चिंगीजवळच घेतो. ही गोष्ट सपनीला कळताच ती गज्याला भिडते.

Other Credits:-

THE LORD KRISHNA TELEFILMS
Akshh Surendrasingh Thakur

Episodes