Gavche Gabde 3 Add to List
Cast
  • Vishal Kamble,Saurabh Hudge,Janhavi Patil,Nandini Patole,,Dayanand Suryawanshi.,Ranjit Acharya, Akshay Patki,,Rahul Nagargoje,Sham Sawant,,Amol Jadhav, Abhishek Chavan,,Balaji Gadade, Ajinkya Jadhav,,Prachi Gitte, Arya Jadhav,
Director

SACHIN PADOLE

  • 5
  • 12 Min
  • Marathi
  • All age

सपनीची शहरातली मैत्रीण जेव्हा गावात तिच्यासाठी मुलगा शोधायला येते, तेव्हा गाबडे तिच्या प्रेमात पडतात. आणि गोट्याला तिच्याबद्दल माहिती काढायला पाठवतात

Other Credits:-

THE LORD KRISHNA TELEFILMS
Akshh Surendrasingh Thakur

More Like This