Gavche Gabde 3 Add to List
Cast
  • Vishal Kamble,Saurabh Hudge,Janhavi Patil,Nandini Patole,,Dayanand Suryawanshi.,Ranjit Acharya, Akshay Patki,,Rahul Nagargoje,Sham Sawant,,Amol Jadhav, Abhishek Chavan,,Balaji Gadade, Ajinkya Jadhav,,Prachi Gitte, Arya Jadhav,
Director

SACHIN PADOLE

  • 5
  • 18 Min
  • Marathi
  • All age

गावातले गाबडे प्रेम बाबाकडे जातात. आणि प्रेमबाबा सगळ्यांना “ पोरी कशा पटवायच्या “ यासाठी कानमंत्र देतो.

Other Credits:-

THE LORD KRISHNA TELEFILMS
Akshh Surendrasingh Thakur

More Like This